ข่าวสาร/กิจกรรม

เห็ดทอดนาโหนด
มีแต่ให้ ตอบแทน สู่สังคม 
เห็ดทอดนาโหนด กาแฟเดอลอง และกาแฟไอเดีย ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครือคชศิปล์ KCS Group
ได้ร่วมทำกิจกรรมมากมายเพื่อสังคม ชุมชน เป็นการให้ที่มากกว่าภาคบังคับ เราหวังว่าจะเป็นแรงเล็กๆในส่วนหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อน ชุมชน และประเทศชาติ 

Visitors: 19,978